Restaurant Pelegri
Avis legal

Avís legal

Actualitzat: juny 23

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web i els portals
d'Internet https://www.hotelpirineospelegri.com/ (d'ara endavant, el lloc web) és titularitat d'HOTEL PIRINEUS
PELEGRI, S.L.U. (d'ara endavant HOTEL PIRINEUS), amb domicili social a Avda Salvador Dalí, 68 - 17600- Figueres
(Girona), amb CIF: B17331190.
Inscrita al Registre Mercantil de Girona: T 226, F 102, S 8, H GI 4306, I/A 23

Comunicacions


Telèfon: +34 972 50 03 12
e-mail: info@hotelpirineospelegri.com

Aquest avís legal regula les condicions dús del portal desmentat dInternet.


Llei aplicable i jurisdicció


Amb caràcter general les relacions entre HOTEL PIRINEUS i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents
al lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als jutjats
i Tribunals de Figueres (Girona) per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o
execució de les presents condicions contractuals.


Acceptació de lusuari


Aquest Avís Legal regula l'accés i la utilització del lloc web que HOTEL PIRINEOS posa a la disposició dels
usuaris dInternet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i
activitats del lloc web.
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present lloc web no suposa, de cap manera, l'inici de
una relació comercial amb HOTEL PIRINEUS
L'accés i la navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents
Condicions d'ús. En cas de desacord amb les condicions s'ha d'abstenir a utilitzar el lloc web.

Accés al lloc web


L'accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis es poden trobar
subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas que sigui necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la
recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el
RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa https://www.hotelpirineospelegri.com/politica-
de-privadesa/

Contingut i ús


La visita al lloc web per part de l'usuari s'haurà de fer de manera responsable i de conformitat amb la legalitat
vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de
titularitat d'HOTEL PIRINEUS o qualsevol altra persona física o jurídica.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment
prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol
tipus no consentides per HOTEL PIRINEUS al lloc web o als seus continguts.
El titular del lloc web no s'identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es
reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent
canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en la
que aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.
Queda terminantment prohibit l'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats il·lícites, així com la
realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentits per
HOTEL PIRINEUS, al lloc web o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial


Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat
d'HOTEL PIRINEUS i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública,
transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, ni tan sols, encara que se citin
les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d'HOTEL PIRINEUS. Tots els
noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són
propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
HOTEL PIRINEUS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de
propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap
cas s'entendrà que l'accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió
total ni parcial dels drets esmentats per part d'HOTEL PIRINEUS.
Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part d'HOTEL PIRINEUS serà considerat un
incompliment greu dels drets de propietat intel·lectua