Restaurant Pelegri
Política de privacitat

Política de privacitat

Actualització: 23 de juny

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable HOTEL PIRINEOS PELEGRI, S.L.U. (en adelante HOTEL PIRINEOS)
Finalitat Prestació de serveis en línia
Gestió d'usuaris web
Comunicaciones comerciales relacionadas amb els nostres serveis.
Gestionar les dades aportades pels candidats a un procés de selecció de
personals
Legitimació Consentiment exprés, execució del contracte i interès legítim
Destinataris No es cediran dades a tercers, salvo:
 per obligació legal.
 a empreses especialitzades en selecció de personal i anàlisi de
perfils per als candidats a un lloc de treball.
Drets Acceder, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com se
especifica en la informació addicional.
Informació adicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades
en les Cláusulas anexes que es troben en:
https://www.hotelpirineospelegri.com/politica-de-privacidad/

 

HOTEL PIRINEOS PELEGRI, S.L.U. (en adelante HOTEL PIRINEOS) treballem per oferirle a
a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari
recabar informació per aconseguir-ho. Ens importem la privadesa i creiem que hem de ser
transparents al respecte.
Per ello, i els efectes del previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del
Consell de 27 d'abril de 2016 (en adelante, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques
en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades, i la LEY
34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic (en
adelante, “LSSI”), HOTEL PIRINEOS informa a l'usuari que, com a responsable del tractament,
incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís empieza per explicar-li el següent:
 Es reconeixen les seves dades per a la millor experiència d'usuari, atenent els seus interessos i
necessitats.

 Som transparents en relació a les dades que obtenim a prop de vostè i la raó per la
que ho fem.
 La nostra intenció és oferir-li la millor experiència possible. Per ello, quan vayamos a usar el seu
informació personal ho hem de complir sempre la normativa, i quan sigui necessari,
sol·licitarem el seu consentiment.
 Entendem que les seves dades pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-los a processar-los
pot sol·licitar-nos que deixem de tractar-los.
 La nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d'acord amb la
normativa europea.
Si voleu obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades, consulteu els diferents apartats de
la política de privacitat que es troba a continuació:

¿Quién és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació social: HOTEL PIRINEOS PELEGRI, S.L.U.
Denominació comercial: HOTEL PIRINEOS
Domicili social: Avda Salvador Dalí, 68 - 17600- Figueres (Girona)
C.I.F.: B17331190
Correu electrònic: info@hotelpirineospelegri.com
L'HOTEL PIRINEOS ha designat una persona de contacte intern com a coordinador de l'adaptació
dins de la seva organització. Si voleu fer una consulta en relació al tractament de les seves dades
personals, pot posar-se en contacte amb ell mitjançant el info@hotelpirineospelegri.com
Quines dades personals recopilam?
Els dades personals de l'usuari poden arribar a proporcionar:
 Nom, direcció i data de naixement.
 Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 Ubicació.
 Informació relativa a pagaments i devolucions.
 Direcció IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d'internet
que use i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
 Les dades de Curriculum Vitae (CV) dels candidats a un lloc de treball.
 Calqui una altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.
En alguns casos, és obligatori el compliment del formulari de registre per accedir i gaudir
de determinats serveis oferts a la web; asimisme, no facilitar els dades personals sol·licitats o
el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la imposibilitat de subscriure's,

registrarse o participar en qualsevol de les promocions en les que se sol·liciten dades de caràcter
personals.

¿Per què i per què tractem les seves dades?

En HOTEL PIRINEOS tractem la informació que ens facilitem a les persones interessades amb les
finalitats següents:

 Gestionar la contractació d'algun dels nostres serveis, ja sea online o a les nostres oficinas
físiques.
 Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciten.
 Gestionar els dades aportats pels candidats a un lloc de treball pel mig del seu
Currículum Vitae (CV) amb l'única finalitat de dur a terme un terme el procés de selecció de
personals.
 Desarrollar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb el
usuari, així com la gestió dels serveis ofrecidos a través del lloc web i els treballs de
informació, pudiendo realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i treballs de
segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tracte conforme al seu
Característiques i necessitats i millorar l'experiència en línia del client. Desarrollar y
gestionar els concursos, sorteos o altres activitats promocionals que puguin organitzar.
 En alguns casos serà necessari facilitar la informació a les Autoritats o terceres empreses
per motius d'auditoria, així com manejar dades personals de facturas, contractes i
documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públicas
Informam que els dades personals que s'obtenen com a conseqüència del teu registre com a usuari
formarà part del Registre d'activitats i operacions de tractament (RAT), que s'actualitzarà
periòdicament d'acord amb l'establert en el RGPD.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades es pot fonamentar en les següents bases legals:
 Consentiment del interessat per als formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o
alta en butlletins.
 Execució de contracte per a la contractació de serveis i productes o la contractació de
personal en l'àmbit laboral.
 Interés legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting
director i consentiment expresso del interessat per a tot el relatiu a les valoracions
automàtiques i elaboració de per les.
 Compliment d'obligacions legals per a la prevenció del frau, comunicació amb
Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

¿Quant temps conservem les seves dades?


El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per
complir amb la finalitat de la seva recogida (per exemple, mentre dure la relació comercial), així com per
el compliment de les obligacions legals que es deriven del tractament de les dades.
El temps de conservación del CV dels candidats a processos de selecció de personal, núm
seleccionats, serà d'un any des de la recepció del mateix.

¿A quins destinataris es comuniquen les seves dades?


En alguns casos, només quan sigui necessari, HOTEL PIRINEOS proporcionarà dades dels usuaris
a tercers. Sense embargo, mai es vendran els dades a tercers. Els proveïdors de serveis
externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de reparto) amb els que HOTEL PIRINEOS
treballar poden usar els dades per proporcionar els serveis corresponents, sense embargo, no utilitzaran
dicha información per fines propis o per cesión a tercers.
HOTEL PIRINEOS procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'enviïn fora de
l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i
compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Dichos terceros tenen la
obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa de privadesa de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelen dades personals a organismes públics o altres
parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment de les obligacions legals.
Els dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses actuals o futures
de HOTEL PIRINEOS.

¿Dónde se emmagatzemen les seves dades?


Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Els dades que s'envien a tercers que
no pertenezcan a la UE, ens assegurem de que ofrezcan un nivell de protecció suficient, ja sea
perquè compten amb Normas Corporativas Vinculantes (BCR) o perquè s'han adherit a “Privacy
Shield” o al acord que sea vigent en cada moment.

¿Què drets les assisteix i com pots fer-los?


Pots dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una petició al següent correu
electrònic info@hotelpirineospelegri.com

En virtut del que estableix el RGPD pot sol·licitar:
 Dret d'accés: pot demanar informació d'aquells dades personals que disposem
aprop de vostè.

 Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi als seus dades personals.
 Dret de supressió i a l'olvide: pot sol·licitar l'eliminació anterior del bloc de les dades
personals.
 Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades
personals.
 Dret d'oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades,
oposant-se a que se'ls va tractar.
 Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una copia dels dades personals en
un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre
responsable.
 Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no se't tomen
decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració
de perfils, que produeixen efectes jurídics o afectes significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà recollir la sol·licitud i sol·licitar que eliminen les dades necessàries per a ell
compliment de les obligacions legals.
Asimisme, si té alguna pregunta sobre el tractament de les dades podeu presentar una reclamació
davant l'autoritat de protecció de dades.

¿Quién és el responsable de l'exactitud i veracitat de les dades
facilitats?

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció dels dades inclosos, exonerant a
HOTEL PIRINEOS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en
qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i se
comprometen a mantenir-los debidament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació
completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. HOTEL PIRINEOS es reserva el dret
de finalitzar els serveis contractats que hauria celebrat amb els usuaris, en cas de que els
Les dades que s'hagin facilitat sean falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzades.
HOTEL PIRINEOS no respon de la veracitat de les informacions que no s'han d'elaborar
pròpia y de las que se indique otra fuente, per lo que tampoco assumeix responsabilitat alguna en cuanto
a hipotètics perjudicis que pudieran originarse per l'ús de dicha informació.
HOTEL PIRINEOS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació contenida en
les seves pàgines web poden incloure limitar o no permetre l'accés a la informació. Se exonera a
HOTEL PIRINEOS de responsabilitat ante qualsevol dany o perjuicio que pudiera sufrir l'usuari
com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l'HOTEL
PIRINEOS sempre que proceda de fonts ajenas a la mateixa.
Asimisme, l'usuari certifica que és major de 14 anys i que poseu la capacitat legal necessària per
la prestació del consentiment en quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

¿Com tractam els dades personals dels menors d'edat?


En principi nuestros productos o servicios no van dirigidos específicamente a menores de edad. Sin
embargo, en el supuesto de que alguno de ellos se dirija a menores de catorce años, de conformidad
amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), HOTEL
PIRINEOS exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoco, específic i informat dels seus tutors
legals per tractar els dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI u una altra forma de
identificació de quien preste el consentiment.
En el cas de majors de catorce anys podrà procedir al tractament de les dades amb el
consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els que la Ley exija l'assistència dels
titulars de la patria potestad o tutela.

Quines mesures de seguretat s'aplica per protegir les seves dades
personals?

L'HOTEL PIRINEOS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals
legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals a la seva
abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i roba dels dades
Personals facilitats a HOTEL PIRINEOS.
HOTEL PIRINEOS no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es pudieran derivar de
interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefónicas o desconexiones en el
funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes ajenes a l'HOTEL
PIRINEOS; de retrasos o bloqueos en l'ús del present sistema electrònic causats por
deficiències o sobrecàrregues de línies telefónicas o sobrecàrregues al Centre de Procesos de Datos, en
el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats
per terceres persones mitjançant intromissions ilegítimes fora del control de HOTEL PIRINEOS. Ello,
no obstant això, l'usuari ha de ser conscient de les mesures de seguretat a Internet no son
inexpugnables.

Enllaça a altres llocs web
Al lloc web https://www.hotelpirineospelegri.com/ pot haver enllaços a altres pàgines web. Al
clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de
privacitat del lloc web, quedant HOTEL PIRINEOS desvinculada de qualsevol tipus de
responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Com utilitzem les galetes?
El lloc web i les RRSS de l'HOTEL PIRINEOS utilitzen cookies, els efectes d'optimitzar i personalitzar el seu
navegació pel mateix. Les galetes son ficheros físics d'informació que es fan servir en el propi terminal
de l'usuari, la informació recogida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari per el
portal i optimitzar l'experiència de navegació. Els dades recopilades mitjançant les galetes poden ser

compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes
serà associat a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.
Sense embargo, si l'usuari no desitja que instalen cookies al seu disc dur, té la possibilitat de
configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Per obtenir més
informació consulteu la nostra Política de Cookies https://www.hotelpirineospelegri.com/politica-cookies/

¿Puede modificarse la política de privacidad?

 

auto_awesome

Tradueix de: castellà

 

 

124 / 5.000

Resultats de traducció

Resultat de traducció

La política de privacitat es pot modificar. Us recomanem que reviseu la política de privadesa certa periodicitat.